Politika privatnosti

  1. Uvod

EDOCTOR d.o.o, privredno društvo registrovano u Registru privrednih društava koje vodi Agencija za privredne registre pod matičnim brojem 21674192 („eDoktor“), poseduje i čini dostupnim tehničku platformu i aplikaciju „eDoktor“ („Aplikacija“) i rukovalac je obrade svih ličnih podataka koje registrujete u Aplikaciji, a koji nisu povezani sa obradom podataka za svrhu pružanja zdravstvenih usluga. Drugim rečima, kada dostavite zdravstvene podatke u medicinske svrhe (npr. slanjem zdravstvenih podataka putem kačenja file-a) ili donosite odluke u vezi sa medicinskim tretmanima ili lečenjem (npr. prijavljivanje kod određenog pružaoca zdravstvenih usluga), relevantni rukovalac obrade podataka koja se sprovodi u kontekstu pružanja takvih zdravstvenih usluga jeste isključivo pružalac zdravstvene usluge („Pružalac zdravstvenih usluga“).

Stoga, Pružalac zdravstvenih usluga je rukovalac za svaku obradu ličnih podataka koja se odvija u kontekstu pružanja takvih usluga, osim ako Vam nije drugačije jasno saopšteno. Kao provajder tehničke platforme i Aplikacije, eDoktor će obrađivati lične podatke u ime i po uputstvima Pružaoca zdravstvenih usluga (i drugih pružalaca zdravstvenih usluga, ako je primenjivo) u svojstvu obrađivača podataka. Ovo može uključivati obradu u svrhu održavanja, otklanjanja grešaka (debugging) i podrške, u svrhe asistiranja Pružaocu zdravstvenih usluga u njegovom radu, poboljšanja njegovih usluga, kao i sa usklađivanjem sa regulatornim propisima i naporima za obezbeđivanje bezbednosti informacija. U slučaju da se novi pružalac zdravstvenih usluga pridruži platformi eDoktor i obrađuje Vaše lične podatke u vezi sa Vašim korišćenjem Usluga, obavestićemo Vas o tome kada koristite Usluge kako biste uvek znali koji Pružalac zdravstvenih usluga je rukovalac obrade Vaših ličnih podataka.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka prilikom korišćenja Usluga, uvek ste dobrodošli da kontaktirate nas i/ili našeg predstavnika (data protection officer) preko naše veb stranice na adresi https://edoktor.rs/, ili slanjem e-pošte na info@edoktor.rs.

 

  1. Šta su lični podaci?

Lični podaci su informacije o pojedincu koga je moguće identifikovatii, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona. 

 

2.1 Lični podaci koji su registrovani kroz Vaš korisnički nalog u Aplikaciji 

eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga obrađuju lične podatke koje registrujete putem svog naloga kao što su Vaše ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa u trenutku kada otvorite svoj korisnički nalog kod nas, kao i sve informacije koje naknadno registrujete kada koristite Aplikaciju. Pored toga, možemo automatski da prikupljamo i obrađujemo sledeće informacije: 


  1. tehničke informacije, uključujući IP adresu, informacije o prijavljivanju (log in), tip i verziju operativnog sistema, podešavanja vremena, podešavanja jezika, podešavanja ekrana, itd.; i 

  2. informacije o Vašem korišćenju Aplikacije, uključujući funkcije koje ste koristili i kada, itd.


 

Ove kategorije ličnih podataka, koje su i navedene kada preuzmete i koristite aplikaciju, nazivamo „Korisnički podaci“ u nastavku.

 

2.2 Lični podaci prikupljeni od strane Pružaoca zdravstvenih usluga

 

Kontakt kod Pružaoca zdravstvenih usluga

 

Kada tražite zdravstvenu uslugu preko nas, od Vas će prvo biti zatraženo da pružite podatke koji se odnose na Vaše fizičko i/ili mentalno zdravlje. To radite prvenstveno popunjavanjem odgovarajućeg profila (e-kartona) za  u samoj Aplikaciji. Ove informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na, informacije da li patite od neke bolesti, istoriju porodičnih oboljenja, Vašu medicinsku istoriju ili vaše psihičko ili fizičko stanje. Pružalac zdravstvenih usluga sa kojim dolazite u kontakt korišćenjem Usluga takođe može primiti lične podatke o Vama u svrhu pružanja i praćenja zdravstvene zaštite koju ste dobili u okviru pruženih Usluga.

 

2.3 Zdravstveni profil

Ukoliko aktivirate svoj Zdravstveni Profil u Aplikaciji, Pružalac zdravstvenih usluga može prikupljati informacije koje odlučite da unesete u svoj Zdravstveni profil, kao što su Vaša težina, visina, alergije i navike korišćenja nikotina. Ove informacije se obrađuju na način opisan u odeljku 4.3 i biće dostupne zdravstvenom osoblju sa kojim imate konsultacije.

 

Lični podaci u vezi sa vašim zdravljem koji su gore opisani u ovom odeljku 3. i koje Pružalac zdravstvenih usluga koristi u cilju pružanja zdravstvenih usluga se u nastavku nazivaju „Podaci o pacijentu“. 

3. Gde se skladište lični podaci?

 

Aplikacija je tehnička platforma koju je razvio eDoktor i takođe je u vlasništvu i pod kontrolom eDoktora. Većina Vaših ličnih podataka koje prikupljamo kada koristite Usluge se ne čuvaju na Vašem pametnom telefonu ili tabletu. Umesto toga, ove lične podatke čuva eDoktor, u infrastrukturi koju obezbeđuje jedan od eDoktor-ovih podizvođača. Lični podaci se obrađuju i čuvaju u EU/EEA (tačnije u Frankfurtu, u Nemačkoj). Pružalac zdravstvenih usluga je obavezan da vodi zdravstveni karton prilikom obavljanja Usluga, a relevantni podaci o pacijentima se čuvaju u sistemu zdravstvenih kartona Pružaoca zdravstvene usluge. Vaši lični podaci u Vašem zdravstvenom kartonu se obrađuju i čuvaju unutar EU/EEA.

 

4. Koji lični podaci se obrađuju kada koristite eDoktor i zbog čega?

 

4.1 Obrada Vaših Korisničkih podataka od strane eDoktor-a

 

eDoktor obrađuje Vaše Korisničke podatke (na način opisan u odeljku 2.1) za sledeće svrhe: 

i) da Vam omogući da se registrujete ili ukinete svoj korisnički nalog u Aplikaciji;

(ii) da Vam omogući da se prijavite (login) i koristite svoj korisnički nalog;

(iii) da potvrdi Vaš identitet i godište;

(iv) da održava tačne i ažurirane informacije o Vama i da omogući i olakša kontakiranje Pružaoca zdravstvenih usluga;

(v) za omogućavanje izbora podešavanja i informacija o plaćanju;

(vi) da Vam pomogne sa upitima i zahtevima; i

(vii) da bismo na drugi način mogli da vam pružimo Usluge u skladu sa našim Opštim uslovima.

 

Pravni osnov za obradu ličnih podataka za gorenavedene svrhe je izvršenje ugovora sa Vama (član 12, stav 1, tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

 

4.2 Pružanje zdravstvenih usluga od strane Pružaoca zdravstvenih usluga

 

Pružalac zdravstvenih usluga obrađuje Podatke o pacijentima (kao što je gore opisano u odeljku 2.2) u svrhu pružanja Usluga (kao što su pružanje medicinskih saveta, izdavanje recepata, uputa) i kao za obavljanje neophodnih  administrativnih poslova (kao što su plaćanja, održavanje sistema plaćanja i marketinška oglašavanja).

U skladu sa tim obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa merodavnim pravom. Obrada Podataka o pacijentima će povremeno biti zasnovana na posebnom pristanku (član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i, onda kada je to neophodno, u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12, stav 1, tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Ovo uključuje našu obavezu da vodimo zdravstvene kartone koje je Pružalac zdravstvenih usluga obavezan da čuva određeni period. 

Pružalac zdravstvenih usluga takođe može angažovati eDoktor kako bi obezbedio bolji kvalitet Usluga. U meri u kojoj Pružalac zdravstvenih usluga stavlja na raspolaganje Podatke o pacijentima eDoktoru u te svrhe, eDoktor će takve informacije obrađivati isključivo u svojstvu obrađivača podataka, odnosno u ime i po uputstvima Pružaoca zdravstvenih usluga. 

Anonimizovane podatke koji ne predstavljaju lične podatke Pružalac zdravstvenih usluga može deliti sa eDoktorom u svrhu razvoja Usluga, razvoja našeg poslovanja, organizovanja plaćanja Usluga i marketinškog oglašavanja. 

4.3 Pružanje usluga podrške u vezi sa Vašim korišćenjem Usluga

 

Usluge podrške

 

eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga mogu komunicirati sa vama, kao korisnika Usluga. Ovo uključuje, između ostalog, odgovaranje na upite i proveru navoda žalbi kao i druga pitanja podrške (uključujući tehničku podršku) putem naše službe podrške telefonom ili putem naših digitalnih kanala. Eventualna obrada Vaših ličnih podataka u svrhu pružanja podrške zavisi od Vašeg konkretnog slučaja, tako da obrađujemo dodatne Podatke korisnika i dodatne Podatke o pacijentima da bismo Vam pomogli da koristite Usluge na najbolji mogući način. Pružalac zdravstvenih usluga takođe može da vas kontaktira u vezi sa savetima i preporukama putem telefona ili slanjem obaveštenja kada je to potrebno sa medicinske tačke gledišta. Na primer, da biste saznali kako treba da reagujete na Vaš tretman, da biste dobili dodatne kontakte sa preporučenim zdravstvenim radnicima ili slično.

eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga pružaju podršku kao što je gore navedeno kao deo Usluga (tj. da bi mogli da izvrše ugovor sa vama i eDoktorom, član 12, stav 1, tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U meri u kojoj su usluge podrške povezane sa zdravstvenom zaštitom ili obradom Podataka o pacijentima (ili drugih osetljivih ličnih podataka), obrada se odvija na osnovu prava pružalaca zdravstvenih usluga da obrađuju lične podatke u vezi sa administracijom zdravstvenih pitanja. Obrada Vaših ličnih podataka u vezi sa uslugama podrške može se odvijati i kako bi Pružalac zdravstvenih usluga mogao da izvršava svoje zakonske obaveze prema važećim zakonima u oblasti zdravstvene zaštite. 

4.4 Mogućnost plasiranja proizvoda i usluga i poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva

 

eDoktor obrađuje neke od Vaših Korisničkih podataka (kao što je opisano gore u odeljku 2.1) u svrhe direktnog marketinga kroz slanje e-pošte i tekstualnih poruka Vama (na primer u slučaju kampanja i reklamiranja ponuda u saradnji sa partnerima e-Doktora. Ovo uključuje obradu određenih ličnih podataka, uključujući Vaše ime, kontakt podatke, pol, godine, mesto stanovanja i da li imate decu ili ne. Obrada Vaših ličnih podataka za direktni marketing se vrši na osnovu Vašeg pristanka (član 12, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) koji možete povući u bilo kom trenutku.

Za svrhu promocije naših usluga, obrađujemo Vaše sledeće podatke:

  1. Ime i Prezime
  2. Pol
  3. Bračni status
  4. Broj telefona
  5. E-mail.

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je Vaš pristanak (član 12, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) koji možete povući u bilo kom trenutku.

eDoktor takođe obrađuje vaše Korisničke podatke (ali ne i Podatke o Pacijentima) u svrhu razumevanja načina na koji se aplikacija koristi i poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti aplikacije. Podaci o Vama kao korisniku se takođe koriste u marketinške svrhe. Takva obrada je zasnovana na našem legitimnom interesu da analiziramo i poboljšamo uslugu (član 12, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). 

4.5 Evaluacija, razvoj i povećanje kvaliteta Usluga 

 

Pružalac zdravstvenih usluga može obrađivati Vaše lične podatke u svrhu razumevanja korišćenja Usluga i razvoja i poboljšanja zdravstvenih usluga koje se pružaju kao deo Usluga. Na primer, kroz poboljšanje korisničkog interfejsa i funkcionalnosti. Pružalac zdravstvenih usluga takođe obrađuje Vaše podatke kao deo svog rada na obezbeđenju kvaliteta u cilju poboljšanja bezbednosti, medicinskog kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti Usluga. Obrada Vaših informacija u gore navedene svrhe zasniva se na pravu zdravstvenih radnika da obrađuju lične podatke u svrhu osiguranja kvaliteta i razvoja usluga (član 12, stav 1, tačka 6 i član 17, stav 2, tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

 

4.6 Ispunjenje pravnih obaveza 

 

eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga mogu obrađivati Korisničke podatke i Podatke o pacijentima (kao što je gore opisano u odeljcima 2.1 – 2.2) u cilju poštovanja svojih pravnih obaveza (član 12, stav 1, tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) navedenih u zakonima, statutima, sudskim presudama ili odlukama javnih organa (na primer Ministarstva zdravlja).

Čuvamo i obrađujemo Vaše lične podatke samo u meri koja je neophodna da bismo mogli da ispunimo naše pravne obaveze. 

4.7 Administrativna pitanja u vezi sa spajanjima, akvizicijama ili drugim organizacionim promenama

 

Ako eDoktor ili Pružalac zdravstvenih usluga prestanu da postoje usled likvidacije ili bankrota, izbrisaćemo Vaše lične podatke osim ukoliko ne budemo u obavezi da ih čuvamo da bismo ispunili zakonske uslove. 

Ako eDoktor ili Pružalac zdravstvenih usluga budu promenili vlasnika, spojeni sa drugim privrednim subjektom ili podeljeni na više privrednih subjekata u vezi sa korporativnim restrukturiranjem, privredni subjekt sticalac će nastaviti da čuva i koristi Vaše lične podatke u skladu ovim Obaveštenjem o privatnosti, osim ako ne dobijete druge informacije. U takvim slučajevima, eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga mogu da obrađuju Vaše Korisničke podatke i Podatke o pacijentima (kao što je gore opisano u odeljcima 3.1–3.2) na osnovu našeg legitimnog interesa (član 12, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i u svrhe ispunjavanja našim pravnih obaveza (član 12, stav 1, tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Za posebne kategorije ličnih podataka kao što su zdravstveni podaci, obrada se, osim toga, vrši na osnovu prava davaoca zdravstvene zaštite da obrađuje lične podatke u vezi sa pružanjem zdravstvene zaštite (član 17, stav 2, tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i da može da podnese, ostvari ili odbrani pravni zahtev (član 17, stav 2, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

5.Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

 

Vaše lične podatke obrađujemo samo onoliko koliko je neophodno za svrhe iz odeljka 4 iznad. To znači sve dok je to neophodno da bismo mogli da pružimo dobru zdravstvenu uslugu ili na drugi način bili u mogućnosti da pružimo Usluge, ili da bismo ispunili zakonske obaveze koje se primenjuju na nas. Pružalac zdravstvenih usluga ima obavezu da čuva medicinsku dokumentaciju u vezi sa zdravstvenim konsultacijama sa Vama tokom određenog vremenskog perioda. Osim toga imamo prakse o čuvanju ili anonimiziranju ličnih podataka kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci adekvatno i relevantno čuvani ili anonimizirani kako bismo omogućili kontinuirano pružanje Usluga. Vaši korisnički podaci se brišu ili de-identifikuju najkasnije tri (3) meseca od trenutka kada zatvorite svoj korisnički nalog kod nas, pod uslovom da nije neophodno čuvati lične podatke da bismo ispunili svoje zakonske obaveze ili kada su informacije na drugi način neophodne za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. 

Sve informacije koje više nisu potrebne za obavljanje i razvoj Usluga, ili osiguranje kvaliteta, anonimiziraju se ili se automatski brišu. Korisničke podatke koji se čuvaju na osnovu Vašeg pristanka, brišemo ako povučete svoj pristanak. S tim u vezi, molimo vas da imate u vidu da eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga obrađuju vaše lične podatke u različite svrhe (kao tehnički dobavljač aplikacije i kao pružalac zdravstvenih usluga). Povlačenje Vašeg pristanka neće uticati na obavezu Pružaoca zdravstvenih usluga da vodi medicinsku dokumentaciju ili da obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom.

6. Treće strane sa kojima Vaši lični podaci mogu da budu podeljeni prilikom korišćenja Usluga

 

6.1 Podizvođači eDoktora

 

Da bismo mogli da vam ponudimo Usluge, koristimo veliki broj spoljnih dobavljača koji obrađuju lične podatke u određenim slučajevima. Naši dobavljači usluga, kao što su operativni, servisni i hosting provajderi, rade samo na zahtev eDoktora i prema eDoktorovim uputstvima u svojstvu obrađivača ličnih podataka.

 

eDoktor takođe angažuje usluge dobavljača koji rade samostalno i koji su na taj način sami odgovorni za obradu vaših ličnih podataka, kao što su provajderi platnih rešenja. Tamo gde je primenjivo, od vas će se tražiti da direktno sklopite posebne ugovore sa takvim dobavljačima. Molimo vas da imate u vidu da se ova Politika privatnosti ne primenjuje na obradu ličnih podataka koja se odvija preko ovih dobavljača. Za informacije o tome kako drugi dobavljači obrađuju vaše lične podatke, kontaktirajte ove dobavljače. 

6.2 Podizvođači Pružaoca zdravstvenih usluga

 

Pružalac zdravstvene zaštite vodi medicinsku dokumentaciju u skladu sa važećim zakonom u vezi sa pružanjem zdravstvene zaštite u sklopu pružanja Usluga. Medicinski kartoni se čuvaju u sistemima medicinske dokumentacije van aplikacije koju obezbeđuje treća strana, na zahtev Pružaoca zdravstvenih usluga i u skladu sa uputstvima Pružaoca zdravstvenih usluga. Pružalac zdravstvenih usluga je odgovoran za sve lične podatke (Podatke o pacijentu) koji se čuvaju u medicinskoj dokumentaciji. 

6.4 Zaposleni i osiguravajuća društva

 

Ako vas je Vaše osiguravajuće društvo uputilo nama, u vezi sa Vašim specifičnim slučajem, možemo otkriti informacije Vašem osiguravajućem društvu o tome da ste koristili naše Usluge i informacije o Vašem zdravstvenom stanju, uključujući i kopije Vaše medicinske dokumentacije, samo ako smo za to dobili Vašu posebnu saglasnost. Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na obradu ličnih podataka koju sprovodi Vaše osiguravajuće društvo. Za više informacija o tome kako Vaše osiguravajuće društvo obrađuje Vaše lične podatke, obratite se svom osiguravajućem društvu.

Ako vas je Vaš poslodavac uputio nama, mi delujemo kao rukovalac podataka za lične podatke koje dobijamo od Vašeg poslodavca (kao što su Vaše ime i Vaš poslodavac) kao i za svaku obradu takvih informacija i informacija koje prikupljamo dok koristite Usluge. Vašem poslodavcu ne otkrivamo nikakve lične podatke, odnosno informacije o vašem zdravlju, uključujući i to da li ste koristili Usluge.

7. Transfer u treće zemlje

eDoktor i Pružalac zdravstvenih usluga koriste dobavljače za usluge hostovanja, podrške i rada sa poslovanjem van Srbije. Tamo gde su takvi dobavljači angažovani, uvek nastojimo da obezbedimo da se obrada ličnih podataka odvija na serverima koji se nalaze unutar EU/EEA.

 

8. Prava u vezi sa audio-vizuelnim snimanjem konsultacija zakazanim preko Aplikacije

Imajući u vidu da se konsultacije sa zdravstvenim osobljem zakazane preko Aplikacije odvijaju online, sve online konsultacije će biti snimane a u svrhe očuvanja kvaliteta Usluga i nadzora nad radom zdravstvenog osoblja. 

Osnov za obradu audio-vizulenih snimaka je vaš pristanak

Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja zakonsku obavezu kao rukovalaca.

Lica obuhvaćena video i audio snimcima imaju pravo da traže uvid u svoje podatke iz tih snimaka. Video snimci se čuvaju 30 dana, dok se kopije snimaka mogu čuvati i duže od 30 dana isključivo radi vođenja pravnog postupka, a kada više nisu potrebni, brišu se bez daljeg odlaganja.

Podaci sačuvanih video snimaka mogu se proslediti samo ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

9. Vaša prava u vezi sa Aplikacijom kao lica na koje se podaci odnose

 

Imate pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke o Vama obrađujemo, u koju svrhu, da li su ti lični podaci preneti u treću zemlju i koje su strane primile Vaše lične podatke.

Kako biste pojasnili ova druga prava koja imate kao lice na koja se podaci odnose, možete nas u bilo kom trenutku kontaktirati i:

• zatražiti pristup i informacije o ličnim podacima koji se obrađuju kada koristite Aplikaciju i/ili Usluge;

• zatražiti da ispravimo eventualne netačne informacije o vama;

• zahtevati brisanje Vaših ličnih podataka (međutim, imajte na umu da pružaoci zdravstvenih usluga imaju određene obaveze da čuvaju određene lične podatke, posebno u vezi sa Podacima o pacijentima, uključujući vođenje medicinske dokumentacije u vezi sa Vašim korišćenjem Usluga). Na Vaš zahtev, svi lični podaci za koje nemamo zakonsku obavezu da ih čuvamo biće izbrisani;

• zatražiti od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka;

• da povučete svaku posebnu saglasnost datu kada ste koristili Usluge, na primer u vezi sa Zdravstvenim profilom;

• da uputite prigovor na način obrade Vaših ličnih podataka i na taj način u pisanoj formi zahtevate da se podaci prestanu koristiti u svrhe direktnog marketinga; ili

• zatražiti da se Vaši lični podaci prenesu drugom rukovaocu ličnih podataka tako što će te preuzeti Vaše lične podatke, u meri u kojoj ste ih dostavili, u elektronskom formatu koji se uobičajeno koristi u te svrhe da biste ih mogli preneti drugoj strani (“Pravo na prenosivost podataka”). 

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa bilo kojim od ovih gore navedenih tačaka, preporučujemo Vam da nas kontaktirate putem naše veb stranice na adresi https://www.edoktor.rs, ili slanjem emejla na info@edoktor.rs.

Hvala što ste se prijavili!

eDoktor tim će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.
Podelite na socijalnim mrežama!
LinkedIn